תוצאות ומשחקים קרובים

פברואר 2017

11 ש - 14:00
קבוצת שבעיות 1-קבוצת שבעיות 3
לפרטים נוספים

ינואר 2017

10 ג - 14:00
קבוצת שבעיות 2-קבוצת שבעיות 4
לפרטים נוספים